Kantenanleimmaschinen

Kantenanleimmaschinentempora F800 60.12 e-motion
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 3940 mm
 • Kantenstärke: 0,4–12 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: e-motion
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem

tempora F800 60.12 x-motion plus
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 3940 mm
 • Kantenstärke: 0,4–12 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: x-motion plus
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem

tempora F800 60.08 e-motion
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 3270 mm
 • Kantenstärke: 0,4–8 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: e-motion
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystemtempora F800 60.08 x-motion plus
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 3270 mm
 • Kantenstärke: 0,4–8 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: x-motion plus
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem

tempora F600 60.06L
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 3220 mm
 • Kantenstärke: 0,4–6 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: m-motion und x-motion PLUS 
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem

tempora F600 60.06
Kantenanleimmaschine

 • Aufstelllänge: 2490 mm
 • Kantenstärke: 0,4–6 mm
 • Werkstückdicke: 8–60 mm
 • Automatisierung: m-motion und x-motion PLUS
 • Kanten-Komplettbearbeitung
 • Wechselleimbecken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem